Wycena przedsiębiorstwa

Integralnym i koniecznym elementem każdego procesu transakcyjnego pozostaje wycena przedsiębiorstwa. Zmiana struktury własnościowej i wycena firmy (małego przedsiębiorstwa lub dużej spółki) powinna być oparta o fachowe oraz rzetelne doradztwo. Tego typu usługi świadczy Trio Corporate Finance. Zaufały nam cenione, a w wielu przypadkach znane na całym świecie firmy.
Trio Corporate Finance oferuje następujące usługi:


  • wycena przedsiębiorstwa (wycena firmy) tj. oszacowanie wartości 100% udziałów lub akcji
  • wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tzw. wycena ZCP)
  • wycena pakietu kontrolnego
  • wycena pakietów mniejszościowych

Wycena przedsiębiorstwa wykonywana jest często na potrzeby uzyskania kredytu, w momencie łączenia firmy z innym podmiotem lub wydzielania części przedsiębiorstwa. Wycena spółki sporządzana jest przy wykorzystaniu jednej lub kilku metod, przy zastosowaniu podejścia rynkowego, dochodowego bądź majątkowego. Wybór podejścia i zastosowanie odpowiedniej metody wiąże się ściśle z tym, jaki cel niesie za sobą wycena spółki. Przy wycenie spółki mogą zostać wzięte pod uwagę posiadane przez nią aktywa takie jak np.: środki trwałe (w tym nieruchomości), znak towarowy, patenty, licencje, papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe.


Trio Corporate Finance poza określeniem wartości spółek i przedsiębiorstw zajmuje się również wycenami wykonywanymi na potrzeby sprawozdawczości finansowej w szczególności w związku z wymogami dotyczącymi przeprowadzania testów na trwałą utratę wartości aktywów.


Połączenie naszych kompetencji i doświadczeń z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny środków trwałych oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych umożliwia nam realizację złożonych projektów wyceny różnego rodzaju aktywów.


Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat wyceny przedsiębiorstwa lub innych naszych usług, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt lub za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji.

Skontaktuj się z nami