Doradztwo biznesowe

Nasze doradztwo biznesowe, zawierające zarówno rozwiązania krótko- jak i długoterminowe, nakierowane jest przede wszystkim na wspieranie właścicieli i zarządów firm w realizacji strategii rozwoju  oraz budowania wartości firmy.

 

W zakresie doradztwa biznesowego możemy dla Państwa:

 • wykonać analizy rynkowe i branżowe
 • sporządzić biznes plan
 • opracować studium wykonalności (ang. feasibility study)
 • dokonać oceny projektu inwestycyjnego
 • pozyskać finansowanie w formie kredytu bankowego lub pożyczki
 • przygotować dokumentację na potrzeby pozyskania kredytu bankowego
 • sporządzić prospekt emisyjny (emisja akcji lub obligacji) lub dokument informacyjny
 • opracować system rachunkowości zarządczej uwzględniający możliwości użytkowanego przez Klienta systemu finansowo-księgowego oraz rozwiązań z zakresu IT
 • dokonać przeglądu i optymalizacji rozwiązań z zakresu sprawozdawczości finansowej w celu poprawy wyników finansowych firmy
 • wykonać analizę finansową i operacyjną firmy
 • sporządzić plan restrukturyzacji finansowej i operacyjnej

 

Na potrzeby świadczenie usług doradztwa biznesowego wykorzystujemy zaawansowane narzędzia z zakresu modelowania finansowego, dostosowane do indywidulanych potrzeb naszych Klientów.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat naszych usług doradztwa biznesowego lub chcą Państwo uzyskać więcej informacji o innych naszych usługach uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt lub za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. Z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji.

Skontaktuj się z nami